Aktuellt inom Ung i fokus

 

Våren 2017 inleddes det nya projektet Skapande skola i den första pilotskolan.

Projektets syfte är att ge lärare inspiration till hur aktiverande metoder kan användas i undervisningen. Du kan läsa mera om projektet här.

 

Under år 2018 finns det möjlighet att beställa träningsprogrammen

Här Kommer Vi och Skapande skola till skolor i huvudstadsregionen.

 

Information om programmen finns att läsa här.

 

Kontakta oss gärna för mera info !