Historia

Ung i fokus r.f. grundades år 2008 som en dotterförening till Helsingin Kouluraittiuspiiri ry. Ung i fokus har som mål att stöda ungas psykosociala välmående. Föreningen erbjuder bl.a. program i sociala färdigheter och interaktionsförmågor för barn och unga. Programmens målsättning är att främja delaktighet och gruppgemenskap.samt att utöka ungas möjligheter att göra genomtänkta val i livet.

Den svenska verksamheten startade med ett pilotprojekt i programmet Här Kommer Vi – ett träningsprogram i sociala färdigheter för barn i åldern 10-12 år. Projektet var lyckat och visade att det finns ett behov av utökad förebyggande verksamhet på svenska.

Ung i fokus r.f. grundades  i samverkan med bl.a. lärare och studerande vid yrkeshögskolan Arcada. Vi utvecklar vår verksamhet i samarbete med olika aktörer som har som målsättning att stöda barn- och unga i deras utveckling samt uppväxt. Samarbete sker även i samverkan med lärare, föräldrar och elevvårdspersonal.