Målsättningar

  • Att utöka ungas valmöjligheter och resurser

  • Att uppmuntra de unga till interaktion och sociala kontakter samt motarbeta asocialt beteende och marginalisering

  • Att stöda det psykiska och sociala välbefinnandet och således förebygga psykisk ohälsa, destruktivitet och rusmedelsmissbruk

  • Att ge den unga möjlighet till medvetna val genom en medveten kontakt till sig själv och andra; en möjlighet att se sig själv som en viktig del av en större helhet

  • Att främja en sådan social och kulturell utveckling som tar till vara och respekterar människors olikheter och individuella egenskaper