Program och projekt

För lågstadiet

Program:

Här Kommer Vi! - träningsprogrammet i sociala färdigheter och interaktionsförmågor riktat till barn i åldern 9-12 år. Träningsprogrammet består av fyra dubbel-lektioner (8 x 45 min) som ordnas en gång i veckan under 4 veckors tid.

Temaområden för lektionerna är följande:

 • Jagbild och självkänsla
 • Känslor och hur man uttrycker dem
 • Människors likheter och olikheter
 • Roller och grupptryck
 • Rusmedel
 • Puberteten – Vad sker i mig?

Projekt:

Vi i Skolan - projektet för lågstadieskolor innehåller Här Kommer Vi - programmet, en föräldraträff samt infotillfällen och fortbildning för skolans lärare och yrkeskunniga inom elevvården.

 

Skapande skola - projektet

Skapande skola-projektet har som målsättning att bidra till barn och ungas sociala delaktighet och välmående genom att utveckla skolornas undervisning så att den bli mera mångsidig och jämlik. Syftet med projektet är att ge undervisningspersonal idéer för hur de kan använda sig av aktiverande metoder i sin undervisning samt att uppmuntra till kritiskt tänkande och tolerans bland eleverna.

Verksamheten består av tre verkstäder för åk 3-6 som behandlar jagbild, kritiskt tänkande samt likheter och olikheter med hjälp av olika aktiverande metoder. Under år 2017 utvecklar vi verksamheten i samarbete med tre pilotskolor. Vi utvecklar också ett skriftligt material som skall ge undervisningspersonal konkreta förslag och exempel på hur aktiverande metoder kan användas i skolor. Projektet genomförs med bidrag av Kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder. 

 

 

 

För högstadiet

Program:

Unik i Grupp - träningsprogram i sociala färdigheter och interaktionsförmågor riktat till unga i åldern 13-16 år. Träningsprogrammet består av fyra dubbel-lektioner (8 x 45 min) som ordnas en gång i veckan under 4 veckors tid.

Projekt:

Växa med! - projektet för högstadieskolor innehåller Unik i Grupp-träningsprogrammet, en föräldraträff samt infotillfällen och fortbildning för skolans lärare och yrkeskunniga inom elevvården.

För andra stadiet

Program:

Tänk – Välj – Våga! - träningsprogram i livsfärdigheter riktat till studerande på andra stadiet. I programmets ingår 5 träffar (10 x 45 min) under vilka följande temaområden behandlas:

 • Jag och andra
 • Rusmedel
 • Sex och relationer
 • Mina planer för framtiden
 • Fördjupning