Sagt om programmen

 

Vad kommer du ihåg från temalektionerna?

”Om man har bekymmer så ska man prata med en kompis eller föräldrarna.”

”Att vara tillsammans.”

”Att alla är olika.”

”De olika lekarna och avslappningsövningarna.”

 

Temalektionerna var roliga därför att...

”...jag tyckte att alla lyssnade bra.”

”...alla tog hänsyn till varandra.”

”...vi fick göra saker och lärde oss mycket.”

”...vi gjorde saker och pratade om viktiga saker.”

”...man inte alltid var med sin bästa vän.”

”...vi pratade mycket och man fick ha egna åsikter.”

"...man fick tala om saker man oftast inte talar om."

”...man lär känna varandra.”

"...variation från den vanliga undervisningen"

”...ibland kan det kännas tråkigt att tala om sånt, t.ex. rusmedel och mobbning, men inte när ni lär oss”

"...man fick tala och ingen hade rätt eller fel."

 

Temalektionerna påverkade mig genom att...

”...jag vågar vara mera med pojkarna.”

”...jag började tänka efter.”

"...de har fått mig att tänka på nya sätt."

”...jag blev aktivare.”

”...jag ser på mina klasskompisar på ett annat sätt.”

”...jag fick bättre självkänsla.”

”...jag började ta mera hänsyn till andra.”

”...jag lärde mig att människor lätt kan bli sårade.”

 

Temalektionerna påverkade klassen genom att...

”...vi pratar mera med pojkarna och varandra.”

”...vi förstår och känner varandra lite bättre.”